تماس

آدرس | تورونتو کانادا
تیلفون | ۷۹۷۹ ۳۴۱ ۶۴۷
موبایل | ۷۹۱۲ ۷۰۹ ۶۴۷

در باره قاضی عبدالقیوم کریمی

فارغ التحصیل فاکولته شرعیات دانشگاه کابل با ۳۲ سال سابقه قضاوت و تجربه در امور ازدواج و نکاح با تصدیقنامه رسمی عقد و ثپت ازدواج از دولت کانادا به خدمت هموطنان افغانی خود میباشد.


انجام مراسم عقد نکاح و ازدواج اسلامی . ثپت ازدواج و راجستر کانادایی و اعطای مشوره برای خانواده ها.

جستجو

گزینه های جستجو

ثپت نام