تماس

آدرس | Birchmount Rd. 448 Unit 1, Toronto, ON M1K 1A1
تیلفون | ۷۷۱۱ ۶۲۱ ۶۴۷
ایمیل | sabour142@yahoo.com

در باره میخانیکی و موتر فروشی هانست

میخانیک افغان با تجربه بیشتر از ۲۰ سال و وارد در ترمیم هر نوع موتر میباشد

خدمات ما شامل ترمیم هر نوع موتر٬ سیفتی٬ تنظیم ماشین٬ آیرکندیشن٬ تایر٬ شیشه موتر همچنان خرید و فروش موترهای مستعمل میباشد

نوع abc chron price

جستجو

گزینه های جستجو

ثپت نام